TJENESTER

Vi tilbyr profesjonell bistand og leverer komplette interiørløsninger for offentlig og privat miljø. For utenom designarbeidet, formidler vi også prosjektledelse.

Tjenester vi kan være behjelplige med er:

 • Konseptutvikling / branding

 • Behovsanalyse

 • Arealplanlegging

 • Valg av materialer og fargesetting

 • Møbel/spesialdesign

 • Belysning

 • Universell utforming

 • Innhenting av priser/tilbud

 • Anbudsdokumenter

 • Prosjektering og oppfølging byggeplass

 • 3D Visualisering.

 

SLIK JOBBER VI

Prosjektene deles inn i fire faser:

Fase 1 - Etablering / befaring

Vi begynner med å avklare prosjektets rammebetingelser med kunden. I denne fasen fokuserer vi på å kartlegge prosjektes omfang og økonomi, samt planlegge videre fremdrift for å sikre en sunn prosess. Ingen prosjekter er like. Derfor er vi opptatt av å tilpasse prosessen fra start til slutt for best mulig resultat. 

Dette inkluderer også full oppmåling og fotografering av stedet for å sikre alt av underlag.  

Fase 2 - Forprosjektering / analyse

For å få et optimalt utbytte av de mulighetene som ligger i interiørarkitekturen er det viktig å kartlegge og definere.

I denne fasen jobber vi med å danne oss en solid forståelse av kundens adferd, personlighet og behov. Ut i fra dette utformer vi et fullstendig designforslag som innebærer arealdisponering og det visuelle utrykket vi ønsker å skape.

Fase 3 - Detaljprosjektering / anbudsdokumenter

Når vi i samråd med kunden har bestemt design og planløsning spesifiserer vi materialer, møbler og belysning samt danner et fullstendig tegningsunderlag. Vi innhenter også i denne fasen priser slik at vi opprettholder det budsjette som er satt på prosjektet.

Fase 4 - Oppfølging / ferdigstillelse

Denne fasen inkludrer oppfølging på byggeplass slik at endelig resultat samsvarer med forventningene som er blitt satt. Samt da endelig befaring med alle involverte parter for å kvalitetssikre ferdig resultat